Afgørelse: Hjemvisning af to projektgodkendelser som følge af mangelfuld begrundelse og høring

Energiklagenævnet har hjemvist to sager om projektgodkendelse til Egedal Kommune.

Sagerne vedrører en ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og varmeforsyningen efter projektgodkendelsebekendtgørelsen.

Begrundelsen for kommunens afgørelse om projektgodkendelse indeholder ikke en tilstrækkelig vurdering af, hvorfor projektet er i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i projektgodkendelsesbekendtgørelsen og hvorfor forslaget udviser samfundsøkonomisk størst fordel.

Derudover er sagens parter ikke i tilstrækkeligt omfang blevet partshørt.

Egedal Kommune har selv tilkendegivet, at afgørelserne ikke lever op til forvaltningslovens krav til begrundelse og partshøring.

Sagerne er således hjemvist til fornyet behandling.

Energiklagenævnets afgørelser af 18. april 2018 kan læses her og her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.