Afgift for kraftvarmeanlæg med røggaskondensering

Skatterådet har i et bindende svar tilkendegivet, at et kraftvarmeanlæg med to ovnlinjer til forbrænding af affald, biomasse og olie efter opførelsen af et fælles røggaskondenseringsanlæg kunne betragtes som ét anlæg i afgiftsmæssig henseende.

Det er under sagen oplyst, at kraftvarmeanlægget er ejet af et fælleskommunalt affaldsselskab. Kraftvarmeanlægget er et CO2-kvoteomfattet affaldsbaseret forbrændingsanlæg med to ovnlinjer (ovnlinje 1-2 og 3). Ovnlinje 1-2 er en varmeproducerende ovnlinje, hvorimod ovnlinje 3 er et kraftvarmeanlæg, der producerer el og varme. Kraftvarmeanlægget har hidtil opgjort den afgiftspligtige mængde for affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift hver ovnlinje for sig.

Affaldsselskabet påtænker at opføre et fælles røggaskondenseringsanlæg for ovnlinje 1-2 og ovnlinje 3. Det betyder, at røggassen fra ovnlinje 1-2 og 3 ved hjælp af et fælles rørsystem vil blive udnyttet i et fælles røggaskondenseringsanlæg. Dermed vil det ikke være muligt at opgøre, hvor stor en del af røggasvarmen, der stammer fra henholdsvis ovnlinje 1-2 og 3.

I den forbindelse har affaldsselskabet anmodet om et bindende svar på, om kraftvarmeanlægget efter opførelsen af et fælles røggaskondenseringsanlæg i afgiftsmæssig henseende kan anses som ét samlet anlæg ved opgørelse af affaldsvarmeafgift, tillægsafgift på affald samt CO2-afgift på affald.

Dette har Skatterådet bekræftet. Ved sin besvarelse forudsætter Skatterådet, at røggassen fra begge ovnlinjer føres ind i samme røggaskondenseringsanlæg, som udnytter overskudsvarmen. Derved skal der ske en opgørelse af den endeligt producerede mængde varme, der leveres ab værk, og der vil herved være tale om ét anlæg i henhold til bestemmelsen kulafgiftslovens § 5, stk. 3 og i henhold til kuldioxidafgiftsloven, der henviser til denne bestemmelse.

Skatterådets bindende svar af 7. maj 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.