Ændringer til bekendtgørelse som følge af implementering af WEEE-direktivet

Miljøstyrelsen har sendt ændring af bekendtgørelse nr. 130 af 6. februar 2014 i høring.

Som følge af implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet) og en række præcisering har Miljøstyrelsen sendt en ændring til bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr i høring.

Ændringerne ventes at træde i kraft 1. april 2018, dog med varierende overgangsregler indtil 2019.

Ændringer som følge af implementeringen:

  • Anvendelsesområdet ændres, således at alle producenter/importører af elektrisk og elektronisk udstyr er omfattet af producentansvar.
  • WEEE opdeles i 6 kategorier i stedet for 10 som det nuværende system. Den særskilte kategori for solpaneler fastholdes. Opdelingen medfører, at indsamlingen af affald opdeles i tilsvarende fraktioner som kategorierne.

Dertil kommer en række konsekvensrettelser, præciseringer og mindre indholdsmæssige ændringer, såvel som overgangsregler.

Høringsfristen er den 12. januar 2018.

Miljøstyrelsens høringsudkast af 22. november 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.