Ændring af vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder

Miljøstyrelsen har sendt en ændring af vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder i høring. Af høringsbrevet fremgår det, at de foreslåede ændringer af vejledningen både skyldes lovgivningsmæssige ændringer i godkendelsesbekendtgørelsen fra juli 2017 og øvrige ønsker om ændringer, der fremkom i forbindelse med den seneste ændring af vejledningen i 2016.

Herudover er der tilføjet et nyt opslag om reglerne for mellemstore fyringsanlæg i forbindelse med den kommende bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg og et opslag om generelt forbud mod anvendelse af bygge- og anlægsaffald med et PCB-indhold på over 2,0 mg PCB total/kg.

Der er foreslået ændringer til brug for myndighederne alene, f.eks. vedrørende retningslinjer for meddelelse af vilkår, hvor der er indsat en ny ”negativliste” med eksempler på, hvad et vilkår ikke bør indeholde.

Andre ændringer foreslås foretaget af hensyn til både myndigheder og virksomheder, f.eks. oplysning om miljøgodkendelsens forhold til den fysiske planlægning og VVM samt habitatreglerne.

Høringsfristen er den 16. november 2017.

Miljøstyrelsens høringsudkast af 26. oktober 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.