Ændring af lov om naturgasforsyning, kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne i høring

Energi-, forsynings- og klimaministeriet har sendt et udkast til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne i høring.

Lovforslaget indeholder to hovedpunkter; Lovforslaget skal først og fremmest øge incitament for en konsolidering af naturgasdistributionssektoren. Konsolideringen skal medvirke til at sikre en mere effektiv drift af gasdistributionssektoren. Reglerne om modregning i det kommunal bloktilskud ved kommunernes salg af naturgasaktiviteter lempes bl.a.

Herudover giver lovforslaget udvidet mulighed for at undtage transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning.

Høringsfristen udløber den 14. august 2017.

Høringsudkast af 27. juni 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.