Ændring af energimærkebekendtgørelsen i høring

Energistyrelsen sendt en ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger i høring.

I høringsudkastet er der tilsigtet 3 konkrete ændringer af den nuværende bekendtgørelse og en opdatering af bekendtgørelsens bilag. Ifølge høringsmaterialet har ændringerne til formål at lette administrative og økonomiske byrder for danske bygningsejere i forbindelse med energimærkning og sikre en mere direktivnær dansk lovgivning på området.

Konkret foreslås energimærkers gyldighedsperiode ændret fra 7 år til 10 år fra energimærkets udstedelse. Derudover ændres kravet om, at privatejede bygninger over 1.000 m2 til enhver tid skal have et energimærke, således at der fremadrettet kun gælder krav om, at sådanne bygninger skal have et gyldigt energimærke ved annoncering, salg, udleje og overdragelse af bygningen eller en enhed heraf. Sluttelig foreslås kravet om energimærkning af nybyggende sommerhuse ophævet.

Høringsfristen udløber den 9. august 2017.

Høringsudkast af 21. juni 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.