Ændring af de økonomiske rammer for vandselskaber

Energistyrelsen har sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om de økonomiske rammer for vandselskaber (også kaldet ”ØR-bekg.”) i høring. ØR-bekg. § 11, stk. 9 foreslås ændret, således at der gives mulighed for at opnå tillæg for tilbagebetalingskrav vedrørende perioden 2007 til og med 2016.

Bestemmelsen vil som hidtil indeholde krav om, at tilbagebetaling kun kan udløse tillæg, hvis vandselskabet over for Forsyningssekretariatet kan godtgøre, at vandselskabet må anses for retligt forpligtet til at tilbagebetale en del af det vejbidrag, som kommunen har betalt. Der foreslås tilføjet en bestemmelse om, at vandselskabet også kan opnå tillæg for allerede tilbagebetalte vejbidrag, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

Høringsudkast af 6. november 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.