Ændring af bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber

Energistyrelsen har sendt et forslag til ændring af bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber i høring.

Vandselskaber omfattet af vandsektorloven skal fra 2018 indberette performancebenchmarking til Miljøstyrelsen. I 2017 har cirka halvdelen af vandselskaberne indberettet til en frivillig performancebenchmarking på baggrund af 2016-tal. På baggrund af den frivillige indberetning i år har Miljøstyrelsen anmodet Energistyrelsen om at foretage følgende to ændringer i bekendtgørelsen:

  1. Indberetningsfristen i § 10, stk. 2 ændres fra den 1. juni til den 1. juli.
  2. Offentliggørelsesdatoen i § 8, stk. 1 ændres fra den 1. september til den 1. oktober.

Grunden til, at Miljøstyrelsen ønsker disse ændringer, er, at de nuværende datoer i tidsplanen har presset vandselskaberne unødigt.

Ændringerne vil medføre, at vandselskaberne fortsat kan levere kvalitetssikrede data, og at indberetning af data til performancebenchmarkingen kan koordineres med selskabernes øvrige indberetning af data. Med ændringerne bliver der således tale om en mere hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse i vandselskaberne, og ændringerne vil samtidig ikke have indflydelse på benchmarkingens anvendelighed i dialogen mellem kommuner og selskaber.

Derudover konsekvensrettes Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til Miljøstyrelsen, som nu administrerer bekendtgørelsen.

Høringsfristen er den 15. november 2017, og ændringen forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

Energistyrelsens høringsudkast af 26. oktober 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.