Ændring af bekendtgørelse om drikkevand og kvalitetskrav til miljømålinger

Miljøstyrelsen har besluttet, at ændringer af drikkevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger fra 24. maj 2017 skulle træde i kraft den 27. oktober 2017.

Ændringerne har alene været i høring hos offentlige interessenter (ministerierne), men indeholder antagelig en række lempelser i forhold til kontrollen med drikkevandskvaliteten fra enkeltindvindere, hvorimod kontrollen af drikkevandet fra små vandforsyninger, der forsyner mere end én ejendom, videreføres. Ud over de gældende obligatoriske kontrolparametre for små vandforsyninger tilføjes kontrolparameteren arsen med ikke-pesticider af hensyn til omkostningerne forbundet hermed.

Miljøstyrelsens beslutning af 27. oktober 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.