Ændring af affaldsbekendtgørelsen i høring

Miljøstyrelsen har i perioden fra den 20.-26. maj 2016 sendt en ændring af affaldsbekendtgørelsen i høring. Høringsfristen forekommer særdeles kort. Ændringen angår klassificering af farligt affald og en opdatering af listen over affald.

Ændringen har til hensigt at implementere ændrede EU-regler (direktiv 2015/1127), der har til formål at skabe lige konkurrencevilkår for medlemslandenes affaldsforbrændingsanlæg. Konkret foreslås der indført en klimakorrektionsfaktor til beregning af R1-faktoren for affaldsforbrændingsanlæg, der skal kompensere for lokale klimaforhold. Klimafaktoren skal kompensere for lokale klimaforhold som fx streng kulde og behov for opvarmning, hvis klimaforholdene påvirker de energimængder, der teknisk anvendes eller produceres i form af el, varme, køling eller procesdamp.

Konkret er klimakorrektionsfaktoren i høringsudkastet baseret på antallet af graddage i 3 forskellige europæiske zoner. Jo højere graddageværdi, jo større varmebehov og dermed lavere klimakorrektionsfaktor.

Alle danske forbrændingsanlæg forventes at komme til at høre til den midterste zone. I forbindelse med forbrændingsanlæggenes årlige indberetning af deres R1-faktor skal de blot fremadrettet indregne klimakorrektionsfaktoren i indberetningen.

Ændringen af affaldsbekendtgørelsen kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.