Ændring af godkendelsesbekendtgørelsen i høring

Miljøstyrelsen har sendt en ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) i høring.

I godkendelsesbekendtgørelsen er der fastsat regler om godkendelsesordningen for virksomheder omfattet af kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven – bl.a. vedrørende krav til ansøgning om miljøgodkendelse, krav om revurdering af eksisterende miljøgodkendelser og krav om registrering og offentliggørelse af data. Godkendelsesbekendtgørelsen finder anvendelse for de virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 og 2.

De foreslåede ændringer af bekendtgørelsen har konkret karakter. Visse af ændringerne tilstræber en implementering af EU-retsakter. Miljøstyrelsen oplyser, at ændringerne i bekendtgørelsen ikke går videre end minimumskravene i EU-lovgivningen, så danske virksomheder ikke pålægges skærpende eller yderligere krav.

Høringsfristen er den 12. oktober 2018.

Miljøstyrelsens høringsmateriale af 17. september 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.