Ændring af godkendelsesbekendtgørelsen for affaldshåndteringsvirksomheder i høring

Ændringerne i godkendelsesbekendtgørelsen er hovedsageligt begrundet i, at der skal foretages konsekvensrettelser som følge af udstedelse af en ny branchebekendtgørelse for en række konkrete affaldshåndteringsvirksomheder (bekendtgørelse om miljøkrav for affaldshåndtering).

Branchebekendtgørelsen vil omfatte ca. 1.300 affaldshåndteringsvirksomheder, som i dag er godkendelsespligtige og omfattet af en række listepunkter på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen.

Det betyder, at disse listepunkter enten udtages af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 eller afgrænses. Med bekendtgørelsen vil virksomheder, som foreslås omfattet, ikke længere være godkendelsespligtige.

Nye virksomheder vil derfor ikke få en miljøgodkendelse.

Virksomhederne vil i stedet for en ansøgning om miljøgodkendelse skulle anmelde sig, når de starter en virksomhed, eller når virksomheden ønsker en udvidelse eller ændring af deres eksisterende virksomhed.

Der sker endvidere en ændring af godkendelsesbekendtgørelsens regler om husdyrbrug.

Høringsfristen udløber den 12. april 2019.

Miljøstyrelsens høringsudkast af 8. marts 2019 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.