Ændring af den tidligere slambekendtgørelse

Miljøstyrelsen har den 5. februar 2018 sendt en ændret bekendtgørelse i høring.

Der er tale om en ændring til bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017 om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen).

Den nye bekendtgørelse vil blive kendt under navnet Affald til jord bekendtgørelsen.

Forslaget indebærer bl.a. følgende ændringer:

  • Indførsel af parameteren ”fysiske urenheder”, som betegner alle uønskede materialer i affaldet, som ikke er kemiske, f.eks. glas, metal, plast og gummi, uanset om det er synlige eller ikke synlige urenheder. Der indsættes grænseværdier for fysiske urenheder i biopulp med krav om prøvetagning.
  • Bekendtgørelsens anvendelsesområde indsnævres, idet listen i bilag 1 udvides med ”inaktiveret biomasse fra gæringsproduktion samt overskudsslam fra tilhørende industrirenseanlæg” og ”proteolyseret processpildevand baseret på biologisk materiale”.
  • PCB7 indsættes i bilag 2 med en grænseværdi på 0,2 mg. pr. tørstof og at grænseværdien kun gælder for spildevand. Desuden stilles der krav om prøveudtagning ved indikation.
  • Der fjernes en indberetning til kommunen, som forekommer unødvendig.
  • Bekendtgørelsens undertitel ændres til ”Affald til jord bekendtgørelsen”.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft i august 2018.

Miljøstyrelsens høringsudkast af 5. februar 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.