Ændring af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Miljøstyrelsen har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg i høring. Udkastet vedrører primært to mindre ændringer af bekendtgørelsen i relation til at tydeliggøre, at en specifik virksomhedstype dels er omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning, dels i forhold til regulering af støj for denne type virksomhed.

Der foreslås navnlig en ændring af bekendtgørelsens § 2, stk. 2 vedrørende lovens anvendelsesområde. Det er herved blevet tydeliggjort, at mellemstore fyringsanlæg, som i dag er omfattet af listepunkt G201 eller G202, men ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med anden godkendelsespligtig virksomhed (f.eks. fjernvarmeværker), er omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning, jf. tilføjelsen af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1. Det samme er tilfældet i henhold til etablering af nye mellemstore fyringsanlæg i en sådan virksomhed.

En anden justering af bekendtgørelsen ses vedrørende bekendtgørelsens § 38 om støj. Miljøstyrelsen foreslår her, at § 38, stk. 4 slettes og erstattes af et nyt stk. 4 og 5, hvori det foreslås, at nye mellemstore fyringsanlæg, der i perioden frem til hhv. 2025 og 2030 etableres i tilknytning til bestående fyringsanlæg, skal overholde støjkravene i § 36 fra starten, men at tilsynsmyndigheden kan meddele påbud med skærpede støjkrav til det anmeldte anlæg, jf. § 49, hvis driften af det nye anlæg vil betyde, at det samlede anlæg ikke kan overholde støjvilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse. Ændringen skyldes, at Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at den nuværende § 38, stk. 4 har været vanskelig at anvende i praksis.

Det bemærkes, at bestemmelserne i § 38, stk. 4 og 5 kun er aktuelle indtil hhv. 2025 og 2030, hvor godkendelserne for disse fyringsanlæg bortfalder. Herefter gælder støjkravene i § 36 for det samlede anlæg, jf. § 38, stk. 1-3.

Endelig har Miljøstyrelsen ved dette udkast foreslået at tydeliggøre proceduren i forbindelse med indberetningspligten for bestående fyringsanlæg på listevirksomheder.

Høringsfristen var den 26. april 2018.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 26. juni 2018.

Høringsudkast af 23. marts 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.