Ændring af indberetningsbekendtgørelsen

Energistyrelsen har sendt en ændring til indberetningsbekendtgørelsen i høring. Bekendtgørelse nr. 1297 af 15. december 2008 (indberetningsbekendtgørelsen) regulerer kommuners indberetninger og erklæringer i medfør af elforsyningslovens §§ 37 og 37 a, såvel som varmeforsyningslovens §§ 23 l-m.

Den 3. maj 2017 trådte nye regler i kraft for modregning i forbindelse med udloddede forrentningsmidler, således at kommuner herefter bliver 100 % modregnet i statstilskuddet.

Indberetningsbekendtgørelsen fastsætter regler for registreringen og indberetningen af udloddede forrentningsmidler.

Ændringsforslaget medfører blandt andet, at uddelinger og vederlag, der hidrører fra forrentning af indskudskapital, der kan indregnes efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, skal registreres på en særskilt konto.

Anvendelsesområdet udvides fra kun at angå varmedistributionsanlæg til også at vedrøre varmeproduktionsanlæg.

Forrentningsmidler, som måtte tilfalde varmeforbrugeren, skulle efter en ændring af indberetningsbekendtgørelsen af 11. september 2017 på begæring dokumenteres for Energitilsynet. Det foreslås at ændre bestemmelsen til, at dokumentation nu indsendes fast med den årlige indberetning til Energitilsynet. Selve indholdet af dokumentationen er uændret.

Høringsfristen er den 18. december 2017.

Høringsudkast af 28. november 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.