Nyhedsarkiv

Her finder du en oversigt over vores mange artikler. Du kan vælge mellem vores emner, så du kan finde netop det, du søger.

Energieffektive renseanlæg

En ny rapport fra Miljøstyrelsen viser, at flere renseanlæg producerer mere energi, end de bruger. Samlet set har [...]

Nedklassificering af et vandløb

En kommune havde truffet afgørelse om nedklassificering af en å kaldet Svanemoseåen. Afgørelsen er påklaget på [...]

Mikroplast i drikkevandet

En nylig undersøgelse ved et forskningsprojekt har vist, at der kan være mikroplast i dansk drikkevand. Miljø- og [...]

Forbrugervalg i vandselskaber

Vandselskaber omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1 er underlagt vandsektorloven og de i medfør af loven [...]

Tilbagebetaling af vejbidrag

Forsyningssekretariatet har vejledende udtalt, at det ikke er muligt at få tillæg til de nye indtægtsrammer, [...]

Ophævelse af bekendtgørelser

Energistyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om driftsomkostninger til [...]

Dom om betaling for målerdata

Østre Landsret har afsagt dom i en sag om de retlige rammer for et spildevandsselskabs betaling for et vandværks [...]

Politisk aftale om vandsektoren

Miljøminister Kirsten Brosbøl og et bredt flertal i blandt de politiske partier blevet enige om en reform af [...]

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.