Nyhedsarkiv

Her finder du en oversigt over vores mange artikler. Du kan vælge mellem vores emner, så du kan finde netop det, du søger.

Annullation af udbud ikke sagligt

Klager havde ikke påvist, at annullation skyldes, at kommunens borgmester også var bestyrelsesformand i det [...]

Tilbud fundet ukonditionsmæssigt

Risikoen for usikkerheden vedrørende indholdet af et tilbud måtte påhvile tilbudsgiver. KomUdbud v/Vejle Kommune [...]

Regionens skøn ikke overskredet

Klagenævnet for Udbud tilsidesatte derfor ikke regionens skøn i forbindelse med en prækvalifikation. Region [...]

Tilbud overholdt de tekniske krav

Regionens skønsmæssige vurdering ikke tilsidesat. Region Nordjylland udbød som offentlig udbud en rammeaftale med 3 [...]

Ulovlig evaluering af pris

Klager fik blandt andet medhold i, at der var anvendt en evalueringsmodel, der stred imod det i udbudsbetingelserne [...]

Udkast til udbudslov sendt i høring

Udkastet til Danmarks første udbudslov samler en række af reglerne om udbud ét sted, og implementerer samtidig EU’s [...]

Forbehold kunne ikke prissættes

Sagen drejede sig om en klage over, at Aarhus Universitet ikke havde prissat et forbehold i et tilbud på opførsel [...]

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.