Nyhedsarkiv

Her finder du en oversigt over vores mange artikler. Du kan vælge mellem vores emner, så du kan finde netop det, du søger.

Revideret lugtvejledning

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til en revideret vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder [...]

Dræn udgjorde et privat vandløb

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en afgørelsen slået fast, at et dræn havde karakter af et privat vandløb – og [...]

Høring: Ny rottebekendtgørelse

Miljøstyrelsen har haft et forslag til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og et udkast til en [...]

Mikroplast i drikkevandet

En nylig undersøgelse ved et forskningsprojekt har vist, at der kan være mikroplast i dansk drikkevand. Miljø- og [...]

Ny pesticidstrategi vedtaget

Der blev den 21. april 2017 indgået politisk aftale om en ny pesticidstrategi for 2017-2021 mellem regeringen, [...]

Høring: Ny NEC-bekendtgørelse

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse om emissionslofter for svovldioxid, nitrogenoxider, [...]

Undersøgelsespåbud ophævet

Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet Nordfyns Kommunes undersøgelsespåbud efter jordforureningslovens § 40. [...]

Afvist at tage stilling til klage

Natur- og Miljøklagenævnet har afvist en klage over oprensningspåbud, idet nævnet fandt, at klagen efter sit [...]

Borger var ikke klageberettiget

Natur- og Miljøklagenævnet (formanden) har afgjort, at en borger ikke var klageberettiget i en sag, hvor borgeren [...]

Påbud om oprensning hjemvist

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i en klagesag om Egedal Kommunes påbud om oprensning af forurening [...]

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.