Nyhedsarkiv

Her finder du en oversigt over vores mange artikler. Du kan vælge mellem vores emner, så du kan finde netop det, du søger.

Dræn udgjorde et privat vandløb

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en afgørelsen slået fast, at et dræn havde karakter af et privat vandløb – og [...]

Høring: Ny rottebekendtgørelse

Miljøstyrelsen har haft et forslag til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og et udkast til en [...]

Mikroplast i drikkevandet

En nylig undersøgelse ved et forskningsprojekt har vist, at der kan være mikroplast i dansk drikkevand. Miljø- og [...]

Ny pesticidstrategi vedtaget

Der blev den 21. april 2017 indgået politisk aftale om en ny pesticidstrategi for 2017-2021 mellem regeringen, [...]

Høring: Ny NEC-bekendtgørelse

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse om emissionslofter for svovldioxid, nitrogenoxider, [...]

Undersøgelsespåbud ophævet

Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet Nordfyns Kommunes undersøgelsespåbud efter jordforureningslovens § 40. [...]

Afvist at tage stilling til klage

Natur- og Miljøklagenævnet har afvist en klage over oprensningspåbud, idet nævnet fandt, at klagen efter sit [...]

Borger var ikke klageberettiget

Natur- og Miljøklagenævnet (formanden) har afgjort, at en borger ikke var klageberettiget i en sag, hvor borgeren [...]

Påbud om oprensning hjemvist

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i en klagesag om Egedal Kommunes påbud om oprensning af forurening [...]

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.