Nyhedsarkiv

Her finder du en oversigt over vores mange artikler. Du kan vælge mellem vores emner, så du kan finde netop det, du søger.

Ny projektbekendtgørelse

Som følge af Energiaftalen af 2018 sker der en række væsentlige ændringer af projektbekendtgørelsen.

Revideret lugtvejledning

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til en revideret vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder [...]

Kommunale solcelleanlæg

Energistyrelsen har sendt et forslag i høring om ændring af de særlige regler, der gælder for kommunale [...]

Energinets vejledningspligt

Energiklagenævnet har hjemvist to afgørelser fra Energinet på grund af Energinets manglende vejledning efter [...]

Særskilt identitet i elselskaber

Energitilsynet har truffet en række afgørelser vedrørende opfyldelse af kravet i elforsyningslovens i § 20 b om, at [...]

Plandata.dk endelig i luften

Den 1. oktober 2018 afløses det digitale planregister PlansystemDK endeligt af Plandata.dk, som blev vedtaget i [...]

Ændringer i forsyningslovene

Folketinget har vedtaget en række ændringer i elforsyningsloven, men også mindre ændringer i [...]

Dræn udgjorde et privat vandløb

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en afgørelsen slået fast, at et dræn havde karakter af et privat vandløb – og [...]

Energieffektive renseanlæg

En ny rapport fra Miljøstyrelsen viser, at flere renseanlæg producerer mere energi, end de bruger. Samlet set har [...]

Ny vejledning om kunstgræsbaner

Miljøstyrelsen har udgivet en ny vejledning om håndtering af kunstgræsbaner henset til den miljømæssige belastning, [...]

Ny national affaldsplan i 2020

Kommuner kan på baggrund af den kommende nationale affaldsplan afvente udarbejdelse af kommunale affaldsplaner.

Ny plaststrategi for hele EU

Strategien opstiller målsætninger for drastisk mindskning af plastaffald og forøget genanvendelse i 2030.

Ny landzonevejledning i høring

Erhvervsstyrelsen har sendt et udkast til ny landzonevejledning i høring. Vejledningen er en revision af den [...]

Storforbrugers fritagelse for PSO

Energiklagenævnet har stadfæstet Energinet.dks afslag til Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S på afgiftsfritagelse [...]

Bestyrelsesseminar 2018

Advokatfirmaet Energi & Miljø tilbyder at afholde et bestyrelsesseminar hos den enkelte forsyning eller andet sted [...]

Nyt Forsyningstilsyn

Energistyrelsen har sendt et lovforslag i høring, som skal etablere Forsyningstilsynet. Lovforslaget er et udslag [...]

Ensretning af regnskabsår

I forlængelse af Forslag L 93 af 15. november 2017 til lov om ændring af lov om varmeforsyning har Energitilsynet [...]

Høring: Ny rottebekendtgørelse

Miljøstyrelsen har haft et forslag til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og et udkast til en [...]

Nomineringsregler for elmarkedet

Energinet har sendt to forslag vedrørende nomineringsregler for elmarkedet til godkendelse hos Energitilsynet. [...]

Udmelding af prisloft 2018

Sekretariatet for Energitilsynet har i overensstemmelse med den nye prisloftbekendtgørelse, der trådte i kraft den [...]

Nedklassificering af et vandløb

En kommune havde truffet afgørelse om nedklassificering af en å kaldet Svanemoseåen. Afgørelsen er påklaget på [...]

Mikroplast i drikkevandet

En nylig undersøgelse ved et forskningsprojekt har vist, at der kan være mikroplast i dansk drikkevand. Miljø- og [...]

Erstatning for strømsvigt

Ankenævnet på energiområdet har givet et elselskab medhold i, at elselskabet ikke skal erstatte forbrugerens [...]

Annullation af udbud ikke sagligt

Klager havde ikke påvist, at annullation skyldes, at kommunens borgmester også var bestyrelsesformand i det [...]

Bæredygtige biobrændstoffer

Energistyrelsen har sendt en bekendtgørelsen om håndbogen og biobrændstoffer i høring. Bekendtgørelsen og håndbogen [...]

Nye frister i VE-loven

Et forslag til ændring af VE-loven er sendt i høring. Formålet med lovforslaget er bl.a. at tydeliggøre, at en [...]

Kloakering af storparcel

Hos Advokatfirmaet Energi & Miljø har vi den seneste måned arbejdet med problemstillinger om kloakering af storparceller.

Ny pesticidstrategi vedtaget

Der blev den 21. april 2017 indgået politisk aftale om en ny pesticidstrategi for 2017-2021 mellem regeringen, [...]

Prisloft for affaldsvarme

Energistyrelsen har sendt udkast til ny bekendtgørelse om prisloft for opvarmet vand eller damp fra [...]

Betaling for myndighedsbehandling

Energistyrelsen har sendt et supplerende forslag i høring til det lovforslag, der ændrer en række forsyningslove, [...]