Forsyningsinkasso

En effektiv opkrævning forudsætter, at der tages hånd om forbrugernes restancer til forsyningsselskabet hurtigst muligt. Det kræver med andre ord handling, hvis ikke selskabet vil risikere, at forbrugernes gæld med tiden vokser og kommer ud af kontrol. Ikke alle restancer bliver betalt efter forsyningsselskabets opkrævning via rykkere eller ved eventuel registrering af forbrugerne i RKI. Det giver forsyningsselskabet store udfordringer i forhold til at sikre kravets betaling.

Læs mere på vores site Forsyningsinkasso.dk.

Generel rådgivning i forbindelse med håndtering af restancer

Vi bistår med rådgivning i forbindelse med forsyningsselskabets håndtering af restancer.

Sikring af krav i særlige tilfælde

Vi bistår ved spørgsmål om sikring af krav, f.eks. i forbindelse med konkurs, dødsboer, tvangsauktion mv.

Opkrævning og inddrivelse af restancer

Vi tilbyder såvel offentlige som private forsyningsselskaber mulighed for at tilmelde sig vores opkrævningsordning. Ordningen indebærer, at vi administrerer forsyningsselskabets opkrævning af forfalden gæld hos selskabets forbrugere, efter forsyningsselskabet forgæves har sendt rykkerskrivelser mv. Vi forsøger først at inddrive gælden hos forbrugerne. Lykkes det ikke, sørger vi for at tage hånd om særlige juridiske problemstillinger og evt. afbryde kravets forældelse med henblik på senere inddrivelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende arbejdsområdet, er du velkommen til at kontakte en af os.

Arbejdsområder

ikoner-08

Affald

ikoner-09

El

ikoner-05

Entrepriseret

ikoner-11

Forsyningsinkasso

ikoner-12

Natur og miljø

ikoner-06

Planlægning og ekspropriation

ikoner-01

Selskabsret

ikoner-03

Smart og vedvarende energi

ikoner-02

Statsstøtte og kommunernes retsforhold

ikoner-10

Udbud og indkøb

ikoner-07

Vand, spildevand og vandløb

ikoner-04

Varme

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.