Arbejdsområder

Her finder du vores primære arbejdsområder.

 

Ved hvert område fremgår det, hvem du kan kontakte, hvis du har brug for rådgivning eller har andre spørgsmål.

Affald
Affald
Affaldssektoren er kendetegnet ved, at affald ikke længere betragtes som et miljøproblem, men derimod som en ressource.
El
El
Elforsyningsområdet er undergivet en omfattende regulering, som for en stor dels vedkommende er baseret på EU-lovgivning.
Entrepriseret og fast ejendom
Entrepriseret og fast ejendom
Nye investeringer bør sikres bedst muligt af hensyn til både virksomhedens økonomi og forbrugerne.
Forsyningsinkasso
Forsyningsinkasso
En effektiv opkrævning forudsætter, at der tages hånd om forbrugernes restancer til forsyningsselskabet hurtigst muligt.
Geotermi
Geotermi
I dag udgør udnyttelsen af geotermiske energiressourcer en mindre andel af den samlede, danske varmeforsyning, men det vurderes, at geotermisk produktion produktion har potentialet til på sigt at udgøre en vigtig del heraf.
Investering og virksomhedsoverdragelse
Investering og virksomhedsoverdragelse
Opdateres
Natur og miljø
Natur og miljø
Kommunerne varetager som tilsynsmyndighed en række opgaver efter både natur- og miljøbeskyttelsesloven.
Planlægning og ekspropriation
Planlægning og ekspropriation
Planloven og den fysiske planlægning spiller en stor rolle i dagligdagen for både kommunale myndigheder, private virksomheder og borgere.
Selskabsret
Selskabsret
Energi- og forsyningsvirksomhederne er i større omfang organiseret i kapitalskabsform bl.a. som følge af lov-krav herom inden for visse sektorer.
Smart og vedvarende energi
Smart og vedvarende energi
Der stilles store krav til fremtidens smarte energi-system og aktørerne heri
Solcelleanlæg
Solcelleanlæg
Opdateres
Statsstøtte og kommunernes retsforhold
Statsstøtte og kommunernes retsforhold
Kommunerne varetager en bred vifte af borgerrettede opgaver, både i form af myndighedsudøvelse og af faktisk forvaltningsvirksomhed.
Udbud og indkøb
Udbud og indkøb
Udbud stiller store krav til den enkelte offentlige myndighed eller private eller offentlige forsyningsvirksomhed.
Vand, spildevand og vandløb
Vand, spildevand og vandløb
Et intensivt reguleret område, hvor hensyn til miljø, forsyningssikkerhed og økonomisk effektivitet stedse skal balancere.
Varme
Varme
Varmeforsyningsområdet er en intensivt reguleret sektor.
Vindmøller
Vindmøller
Opdateres
Virksomheders kontraktforhold
Virksomheders kontraktforhold
Opdateres
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.