Smart og vedvarende energi

Omstillingen fra fossile brændsler til vedvarende energi udgør sammen med energibesparelser de to centrale elementer i Danmark og EU’s energipolitik frem til 2020, og reguleringen på de to områder udvikler sig løbende. Hertil kommer, at andelen af vedvarende energi i den danske energiforsyning er steget markant gennem det sidste årti. Det stiller store krav til fremtidens smarte energisystem og aktørerne heri. Aktørerne skal ikke kun agere konkurrencedygtigt, men også sådan at opfyldelsen af nye krav dokumenteres, mens incitamenter i form af pristillæg mv. udnyttes bedst muligt.

Projekter for smart og vedvarende energi

Vi rådgiver i forbindelse med projekter for smart og vedvarende energi. Modellering af projekt for samlet og vedvarende energi vil ofte kræve et kendskab til de juridiske rammer vedrørende udbud, prissætning, pristillæg mv. Vi bistår med rådgivning om disse rammer samt aftaler, selskabsetablering mv. i overensstemmelse hermed.

Energibesparelser

Vi rådgiver særligt net- og distributionsvirksomheder i forbindelse med realiseringen og tilskrivning samt køb og salg af energibesparelser og eventuelle myndighedsspørgsmål i den forbindelse.

CO2-kvoter

Vi bistår i spørgsmål om allokering, verifikation og returnering af CO2-kvoter. Endvidere bistår vi i forbindelse med aftaler om overdragelse af kvoter og fordeling af kvoter mellem producent og aftagere i henhold til varmeforsyningsloven.

Pristillæg for vedvarende energi

Vi bistår i sager om tildeling af pristillæg efter lov om fremme af vedvarende energi. Vi bistår desuden i spørgsmål om, hvordan producent og aftagere skal fordele disse tillæg indbyrdes.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende arbejdsområdet, er du velkommen til at kontakte en af os.

Arbejdsområder

ikoner-08

Affald

ikoner-09

El

ikoner-05

Entrepriseret og fast ejendom

ikoner-11

Forsyningsinkasso

ikoner-12

Natur og miljø

ikoner-06

Planlægning og ekspropriation

ikoner-01

Selskabsret

ikoner-03

Smart og vedvarende energi

ikoner-02

Statsstøtte og kommunernes retsforhold

ikoner-10

Udbud og indkøb

ikoner-07

Vand, spildevand og vandløb

ikoner-04

Varme

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.