Vandløbslovgivning og -administration 2

Kursus på Ferskvandscentret, den 9.-10. november 2017

På kurset behandler vi 3 hovedtemaer, primært ud fra en administrativ og proceduremæssig vinkel:

  • Vandplaner og fremtidige kommunale indsats, herunder ændret vedligeholdelse.
  • Regulering og restaurering, herunder bl.a. ekspropriation og taksation.
  • Vandløbssager, herunder bl.a. håndhævelse og erstatningssager ved regulativoverskridelser

Vi forudsætter at du har en viden svarende til grundkurset ”Vandløbslovgivning og -administration 1”.

Undervisere

Blandt underviserne er advokat Pernille Aagaard Truelsen og advokat Kasper Martin, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.