Vandforsyningsjura og vandforsyningsloven

Ferskvandscentret, den 28. februar – 1. marts 2018

På dette kursus får du mulighed for at se nærmere på lovgivningen indenfor vandforsyningsområdet. Vi går tæt på bl.a. de formelle krav til din sagsbehandling, tilslutningspligt, passagebidrag, takstblade og forholdet mellem kommunen og vandselskabet. Derudover kikker vi lidt nærmere på noget af den øvrige lovgivning som også regulerer området: miljøloven, naturbeskyttelsesloven, habitatbekendtgørelsen og vejloven.

Undervisere

Advokat Pernille Aagaard Truelsen og advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.