Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

Ferskvandscentret, den 27.-28. februar 2019

På dette kursus får du mulighed for at se nærmere på lovgivningen inden for vandforsyningsområdet.

Vi ser på regler og lovgivning på vandforsyningsområdet – Administration af samspil mellem vandforsyningsloven, forvaltningsloven, vandsektorloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, ”habitatbekendtgørelsen”, vejloven m.fl.

Vi går tæt på bl.a. de formelle krav til din sagsbehandling, tilslutningspligt, passagebidrag, takstblade og forholdet mellem kommunen og vandselskabet.

Målgruppe

Medarbejdere i vandselskaberne, kommunerne og rådgivere, der arbejder med vandforsyningsområdet.

Undervisere

Advokat Pernille Aagaard Truelsen, advokat Peter Nymann og advokat Kasper Martin, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.