Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

Ferskvandscentret, den 3.-4. marts 2020

På dette kursus får du mulighed for at se nærmere på lovgivningen indenfor vandforsyningsområdet.

Vi ser på regler og lovgivning på vandforsyningsområdet – Administration af samspil mellem Vandforsyningsloven, Forvaltningsloven Vandsektorloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, ”Habitatbekendtgørelsen” og vejloven m.fl.

Vi går tæt på bl.a. de formelle krav til din sagsbehandling, tilslutningspligt, passagebidrag, takstblade og forholdet mellem kommunen og vandselskabet.

Målgruppe

Medarbejdere i vandselskaberne, kommunerne og rådgivere der arbejder med vandforsyningsområdet.

Undervisere

Advokat Pernille Aagaard Truelsen og advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.