Uvedkommende vand

Ferskvandscentret, den 4. april 2019

Vi vil bl.a. se på typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet, opsporing, og forsyningens og kommunens roller, når fejlkoblingerne og andet uvedkommende vand i kloakken skal findes, udbedres og forebygges. Vi ser også på, hvilke regler der regulerer området og hvilken dokumentation der skal til, når man vil bruge lovgivningen til at reducere antallet af fejlkoblinger. Der bliver også mulighed for at drøfte, hvordan vi fremadrettet begrænser antallet af fejlkoblinger.

Målgruppe

Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivende ingeniørfirmaer, som er beskæftiget med spildevandsplanlægning, afløbsteknik, drift samt udlednings- og nedsivningstilladelser.

Undervisere

Advokat Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.