Udbudsreglerne og den nyeste praksis på vand- og spildevandsområdet

Ferskvandscentret, den 10. april 2018

Her får du den nødvendige viden om reglerne i udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet og tilbudsloven. Du opnår viden om, hvornår der er udbudspligt, hvordan du beregner en kontrakts værdi og hvornår du kan undlade udbud og “light-regime” for visse typer af tjenesteydelser m.v. Vi sætter fokus på mulighederne for at gennemføre forudgående markedsdialog, for at reparere på et modtaget tilbud og for at gennemføre forhandlinger. Derudover sætter vi fokus på mulighederne for at foretage ændringer i en indgået kontrakt og for at at lægge vægt på medarbejdernes CV’er og erfaring samt for at indregne livscyklusomkostninger og miljømæssige forhold i udbudsprocessen. Et udbud er ikke bedre end den kontrakt, der bliver indgået, så kurset omfatter også, hvordan du skriver en god kontrakt, som sikrer rettig levering, risikoafdækning m.v.

Undervisere

Advokat Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.