Transportsystemer for spildevand

Projektering og anlæg 360°

Ferskvandscentret, den 3.-4. september 2019

På kurset gennemgås planlægning af transportsystemer for spildevand, dimensioneringsgrundlag, tracévalg og lugtbekæmpelse samt design af pumpestation, pumpetekniske begreber og vurderinger samt SRO. Vi ser på aftaler i forbindelse med rettigheds- og arealerhvervelse, udbudsstrategi og udførelse. Kurset er udviklet til dig, der planlægger, projekterer, leverer eller har driftsansvar for transportanlæg i spildevandsforsyningerne.

Transportanlæggene bliver en stadig vigtigere del af forsyningsstrukturen. Derfor er det afgørende vigtigt, at alle forhold er i orden: Samspil mellem forsyning og myndighed før, under og efter anlægsopgaven, valg af tracé og hardware, design og holdbarhed – og mere endnu. Alle disse udfordringer tager vi op, så du efter kurset ved, hvordan du kommer videre med at udvikle jeres transportanlæg.

Målgruppe

Planlæggere, projektledere, afløbsingeniører, tekniske assistenter og alle andre i forsyningerne, der er involveret i planlægning, projektering og anlæg af nye spildevandsledninger. Kurset er også relevant for medarbejdere i rådgivende ingeniørfirmaer.

Undervisere

Advokat Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.