Tilladelser til regnbetingede udledninger

Kursus på Ferskvandscentret den 5.-6. oktober 2017

Kurset består af en introdel i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemer, der tilpasses til kursisternes behov, og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger, hvor kursusdeltagerne får en indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.

Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Natur- og Miljøklagenævnet, klædes kursisterne på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.

Efter kurset opfordrer vi kursisterne til at indgå i et netværk, hvor fremtidige spørgsmål kan vendes med de andre deltagere.

Undervisere

Blandt underviserne er advokat Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.