Tilbudsloven – indkøb under tærskelværdien 0

Kursus på Ferskvandscentret den 16. november 2017

Hovedparten af vand- og spildevandsselskabers indkøb er under EU’s tærskelværdier for udbud. Selvom indkøbene ikke er udbudspligtig efter EU’s udbudsregler er der såvel regler i tilbudsloven som udbudsloven, der skal iagttages. På kurset gennemgås disse regler og der er ideer til, hvorledes incitamenter kan anvendes i forbindelse med licitationer på bygge- og anlægsområdet samt ved indgåelse af tjenesteydelsesområdet.

Undervisere

Blandt underviserne er advokat Pernille Aagaard Truelsen og advokatfuldmægtig Louise Ravn Nielsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.