Spildevandsafledning i det åbne land

Ferskvandscentret, den 23.-24. april 2018

Her får du den viden, du skal bruge for at håndtere spildevandet i det åbne land – en sammensat opgave med flere muligheder for den rigtige løsning.
Du får indsigt i baggrund, lovgivning og forvaltning for området, og vi præsenterer kommunale erfaringer og mulige renseløsninger. Du får også indblik i nedsivningstilladelsen, den nok hyppigste løsning på at mindske recipienternes forurening. Endelig ser vi på værktøjer, der kan lette sagsbehandlingen, så du kan komme gennem sagerne. Såleds rustet kan du tage fat på påbuddene om forbedret rensning af spildevandet i det åbne land, en af de sidste væsentlige forureningskilder i de danske vandløb.

Undervisere

Advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.