Slam som ressource

Kursus på Ferskvandscentret den 28. september 2017

Vi har fokus på håndtering og optimering af spildevandsslammet, lige fra det aktive slam til slutproduktet.

Vi giver en grundig introduktion til hvad spildevandsslam er for en størrelse, hvordan du opnår de bedste bundfældningsegenskaber og vælger den rigtige slamhåndtering. Sidst, men ikke mindst, hører du om lovgivningen og de retlige rammer for anvendelse af spildevandsslammet.

Spildevandsslam er en vigtig ressource, som kan energiudnyttes og anvendes til jordbrugsformål, så vi kommer også ind på emnerne ABC-slam, biogødning, energiudnyttelse, struvitfælding og genanvendelse af fosfor fra slamaske. Endvidere bliver den nyeste viden om mikroplast i spildevandsslam præsenteret.

Undervisere

Blandt underviserne er advokat Pernille Aagaard Truelsen og advokatfuldmægtig Louise Ravn Nielsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.