Opkrævning og inddrivelse for spildevandsselskaber

Morgenmøde 21. november 2019 kl. 09:00 – 12:00 hos Vejle Spildevand A/S, Toldbodvej 20, 7100 Vejle

Advokatfirmaet Energi og Miljø inviterer igen til en formiddag om opkrævning og inddrivelse for spildevandsselskaber.

Vi vil gerne bidrage til erfaringsudveksling mellem spildevandsselskaberne om håndteringen af restancer – ikke mindst fordi vi kan se, at der opstår større og større lokale forskelle på de konkrete løsninger, der vælges rundt omkring.

På morgenmødet sætter vi særligt fokus på, hvad vi kan, og hvad vi må i forhold til opkrævning og inddrivelse af restancer, ligesom vi fokuserer på, hvilke løsninger, der erfaringsmæssigt giver de bedste resultater.

Det er gratis at deltage i morgenmødet.

På mødet forventer vi, at følgende emner vil blive behandlet:

  • GDPR (Databeskyttelsesforordningen): Korrekt håndtering af personoplysninger i forbindelse med forsyningsselskabets opkrævning.
  • Effektiv opkrævning: Vi drøfter hvordan opkrævningsproceduren kan forbedres.
    • Vi tager udgangspunkt i juridiske problemstillinger vi er stødt på i forbindelse med opkrævning og inddrivelse og kommer med løsninger til, hvordan selskaberne fremadrettet kan undgå eventuelle indsigelser fra forbrugerne.
    • Vi gennemgår håndteringen af særlige bidrag, hvor der er stor sandsynlighed for indsigelser.
  • Øvrige nyheder herunder status for SKAT: Vi sætter fokus på aktuelle nyheder af betydning for opkrævning, herunder status på SKAT/Gældsstyrelsens inddrivelse
  • Udvalgte problemstillinger: Vi gennemgår flere udvalgte juridiske problemstillinger, som er praktisk relevante i forhold til den almindelige opkrævning og inddrivelse, f.eks. hvordan selskaberne håndterer opkrævning for ejerforeninger eller andre særlige kunder.

Undervisere

Advokat Peter Nymann og advokatfuldmægtig Louise Ravn Nielsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Tilmelding

Tilmelding skal se senest den 11. november 2019.


Ved tilmelding accepteres det samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af invitationer til lignende morgenmøder m.v.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.