Nyt om statsstøtte- og kommunalfuldmagtsreglerne

Morgenmøde den 21. marts 2018 kl. 09:00-12:00

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om nyheder og tendenser vedrørende de EU-retlige statsstøtteregler og kommunalfuldmagtsreglerne.

Regeringen har lagt op til ny regulering inden for det kommunalretlige område. Regeringen forventes i 2018 at fremsætte lovforslag, der skal lovfæste kommunale grundsætninger om kommunal og regional erhvervsvirksomhed i én samlet lov. I dag er lovhjemlen til kommunal og regional aktivitet på erhvervsområdet spredt i forskellige love og kommunale grundsætninger. Den ændrede regulering på området vil ifølge regeringen også begrænse adgangen til kommunal erhvervsvirksomhed, hvor der ikke er væsentlige samfundsmæssige hensyn, der taler imod.

På mødet forventer vi at sætte fokus på den nye regulering af kommunal erhvervsvirksomhed anno 2018. Endvidere vil følgende emner blive behandlet:

  • Nyeste kommunal tilsynspraksis, herunder angående statsstøtte
  • Seneste praksis fra EU-domstolen og Kommissionen med betydning for danske kommunale forhold
  • Nyt om kommunal garantistillelse, herunder regeringens analyse af kommunalgarantistillelse inden for forsyningssektorerne

Mødet henvender sig primært til jurister og økonomiansvarlige i kommuner samt kommunale og forbrugerejede forsyningsselskaber. Alle er dog velkomne.

Det er gratis at deltage i morgenmødet, som finder sted på adressen:

Advokatfirmaet Energi & Miljø*
Åboulevarden 49C, 4. sal
8000 Aarhus C

*ved over 20 tilmeldinger afholdes morgenmødet på Aarhus Teater.

Undervisere

Morgenmødet ledes af advokat Pernille Aagaard Truelsen, advokat Asger Janfelt og advokat Kasper Martin.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 14. marts 2018.


Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.