Nyt om statsstøtte- og kommunalfuldmagtsreglerne

Morgenmøde den 5. december 2017 kl. 9:00-12:00

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om nyheder og tendenser vedrørende de EU-retlige statsstøtteregler og kommunalfuldmagtsreglerne.

De EU-retlige statsstøtteregler får stadig større praktisk betydning som parallelt regelsæt til kommunalfuldmagtsreglerne. I praksis ses det ved, at de kommunale tilsynsmyndigheder som noget helt selvfølgeligt jævnligt nu inddrager statsstøttereglerne ved vurderingen af, om en kommunal støtteforanstaltning må anses for lovlig – eller om der overhovedet foreligger støtte i første omgang.

På mødet forventer vi, at følgende emner vil blive behandlet:

  • Nyeste kommunal tilsynspraksis, herunder angående statsstøtte
  • Seneste praksis fra EU-domstolen og Kommissionen med betydning for danske kommunale forhold
  • Nyt om kommunal garantistillelse, herunder eventuelt regeringens kommende analyse af, hvilke aktiviteter der kan få kommunale lån eller kommunegaranti og af rammerne for fastsættelse af garantiprovisioner

Mødet henvender sig primært til jurister og økonomiansvarlige i kommuner samt kommunale og forbrugerejede forsyningsselskaber. Alle er dog velkomne.

Det er gratis at deltage i morgenmødet, som finder sted på adressen:

Advokatfirmaet Energi & Miljø*
Åboulevarden 49, 4. sal
8000 Aarhus C

*ved over 20 tilmeldinger afholdes morgenmødet på Aarhus Teater.

Undervisere

Morgenmødet ledes af advokat Pernille Aagaard Truelsen, advokat Asger Janfelt og advokat Kasper Martin.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 28. november 2017.


Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.