Nyt om fjernvarme samt statsstøtte- og kommunalfuldmagtsreglerne

Heldagsmøde den 20. november 2017 kl. 9:00-16:00 – Slagelse

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder hos Slagelse Kommune et heldagsmøde om fjernvarme og affaldsforbrænding – seneste lovgivning og praksis samt om nyheder og tendenser vedrørende de EU-retlige statsstøtteregler og kommunalfuldmagtsreglerne. Det er muligt at deltage i begge sessioner eller kun den ene.

Program

Kl. 09:00 – 12:00: Fjernvarme affaldsforbrænding – seneste lovgivning og praksis

 • Politisk aftale om fjernvarmesektoren
 • Forventning til den kommende økonomiske regulering af fjernvarmesektoren, herunder affaldsforbrænding
 • Forventning til de kommende krav til fjernvarmesektorens organisering, herunder affaldsforbrænding
 • Gennemførelse af selskabsudskillelse i fjernvarmesektoren, herunder affaldsforbrænding
 • Seneste praksis om varmeforsyningslovens prisregulering
 • Seneste praksis om varmeforsyningslovens projektgodkendelser

Kl. 12:00 – 13:00: Frokost

Der serveres 1 stk. sandwich

Kl. 13:00 – 16:00

 • Nyeste kommunal tilsynspraksis, herunder angående statsstøtte
 • Seneste praksis fra EU-domstolen og Kommissionen med betydning for danske kommunale forhold
 • Nyt om kommunal garantistillelse, herunder eventuelt regeringens kommende analyse af, hvilke aktiviteter der kan få kommunale lån eller kommunegaranti og af rammerne for fastsættelse af garantiprovisioner

Målgruppe

Mødet henvender sig primært til:

 • ansatte hos varmeforsyningsvirksomheder, affaldsvirksomheder og i den kommunale forvaltning med ansvar for varmeforsyning, varmeplanlægning, økonomi og forbrugerforhold,
 • ansatte i den kommunale forvaltning med ansvar for affald, varme og/eller kommunale selskaber, og
 • jurister og økonomiansvarlige i kommuner samt kommunale og forbrugerejede forsyningsselskaber.
 • Alle er dog velkomne.

Praktiske oplysninger

Det er gratis at deltage i morgenmødet, som finder sted på adressen:

Auditoriet
Torvegade 15
4200 Slagelse

Undervisere

Morgenmødet ledes af advokat Pernille Aagaard Truelsen, advokat Asger Janfelt og advokat Kasper Martin.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 14. november 2017 ved mail til advokatsekretær Betina Rohde Jensen, brj@energiogmiljo.dk.

Ved tilmelding bedes det oplyst, om deltagelse omfatter begge sessioner eller kun den ene.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.