Nyt om statsstøtte- og kommunalfuldmagtsreglerne

Morgenmøde den 6. december 2018 kl. 09:00-12:00

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om nyheder og tendenser vedrørende de EU-retlige statsstøtteregler og kommunalfuldmagtsreglerne.

Regeringen har i september 2017 lagt op til ny regulering inden for det kommunalretlige område med publikationen ”Fair og lige konkurrence”.

Der forventes derfor en ny lov, der har til formål at lovfæste kommunalfuldmagtsregler og myndighedsfuldmagtsregler om erhvervsvirksomhed og fastsætte regler om prissætning heraf. Den ændrede regulering på området vil ifølge regeringen også begrænse adgangen til kommunal erhvervsvirksomhed, hvor der ikke er væsentlige samfundsmæssige hensyn, der taler imod. Det er endnu uvist, hvornår oplæg til ny lov vil blive offentliggjort, da den nye lov er blevet forsinket. Såfremt lovforslaget er offentliggjort inden morgenmødets afholdelse, vil vi gennemgå lovforslaget og den dermed foreslåede nye regulering.

På mødet forventer vi i øvrigt at behandle følgende emner:

  • Nyeste kommunal tilsynspraksis
  • Seneste praksis fra EU-domstolen og Kommissionen med betydning for danske kommunale forhold
  • Nyt om kommunal garantistillelse

Mødet henvender sig primært til jurister og økonomiansvarlige i kommuner samt kommunale og forbrugerejede forsyningsselskaber. Alle er dog velkomne.

Det er gratis at deltage i morgenmødet, som finder sted på adressen:

Advokatfirmaet Energi & Miljø*
Åboulevarden 49C, 4. sal
8000 Aarhus C

*ved over 20 tilmeldinger afholdes morgenmødet i Musikhuset Aarhus.

Undervisere

Morgenmødet ledes af advokat Pernille Aagaard Truelsen, advokat Asger Janfelt og advokat Kasper Martin.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 29. november 2018.


Ved tilmelding accepteres det samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af invitationer til lignende morgenmøder m.v.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.