Nyt om kommunalret

Morgenmøde den 2. oktober 2019 kl. 09:00 – 12:00

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om nyheder og tendenser vedrørende kommunalretten.

Lovforslag, der regulerer kommunal erhvervsvirksomhed, forventes umiddelbart fremsat i 2. halvår 2019. Kommunernes adgang til at udføre aktiviteter, der har karakter af erhvervsvirksomhed, er – indtil de nye love måtte træde i kraft – primært reguleret af kommunalretlige grundsætninger og kommunalfuldmagtsreglerne med baggrund i administrativ praksis fra tilsynsmyndigheden og indenrigsministeriet og 548-loven.

I marts måned 2019 er høringsudkast til de nye love på området offentliggjort. Med de nye love indskrives kommunalfuldmagtsregler og myndighedsfuldmagtsregler om erhvervsvirksomhed i lovgivningen. Prissætning af kommunal erhvervsvirksomhed indskrives tillige i lovgivningen. Ifølge høringsmaterialet lægges også op til, at der etableres en ny klagemyndighed vedrørende offentlig erhvervsaktivitet.

På mødet forventer vi samlet at behandle følgende emner:

  • Den nye lovgivning om kommunal erhvervsaktivitet
  • Nyeste kommunal tilsynspraksis
  • Eventuelt nyt om kommunal garantistillelse

Mødet henvender sig primært til ansatte i kommuner samt kommunale forsyningsselskaber fx fælleskommunale selskaber. Alle er dog velkomne.

Det er gratis at deltage i morgenmødet, som finder sted på adressen:

Aarhus Teater
Teatergaden
8000 Aarhus C

Undervisere
Advokat Pernille Aagaard Truelsen og advokat Kasper Martin.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 24. september 2019.


Ved tilmelding accepteres det samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af invitationer til lignende morgenmøder m.v.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.