Nyheder om planlægning

Morgenmøde den 23. november 2017 kl. 9:00-12:00

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om nyheder inden for planlovens områder.

Fokus forventes at være på de nye vejledninger og forskrifter, som er sendt i høring eller vedtaget i forbindelse med moderniseringen af planloven. Herudover vil morgenmødet handle om EU-domstolens seneste retspraksis vedrørende direktivet om miljøvurdering af planer og programmer samt betydningen heraf i forhold til bl.a. vindmøllebekendtgørelsen.

Digitalisering og integrering af geodata i den offentlige forvaltning spiller en stadig større rolle på plan- og miljøområdet. Postdoc Lasse Baaner fra Københavns Universitet fortæller med afsæt i et nyligt afsluttet forskningsprojekt for Miljøstyrelsen om de juridiske problemstillinger som stedfæstet lovgivning giver anledning til i en digital hverdag

Herudover forventer vi, at følgende emner vil blive behandlet på mødet:

  • Nye vejledninger og administrative forskrifter efter planloven, herunder vejledningerne om byvækst, produktionserhverv og detailhandel
  • EU-domstolens senere praksis på miljøvurderingsområdet og nyt om eventuelle konsekvenser heraf i forhold til bl.a. den danske vindmøllebekendtgørelse
  • Nyt om praksis vedrørende planloven fra Planklagenævnet

Mødet henvender sig primært til kommunale sagsbehandlere og planlæggere, som behandler sager inden for planloven. Alle er dog velkomne.

Deltagerne er velkomne til forud for morgenmødet at komme med forslag til yderligere emner, som vi i givet fald vil forsøge at indpasse.

Det er gratis at deltage i morgenmødet, som finder sted på adressen:

Café Hack
Teatergaden 1
8000 Aarhus C

Undervisere

Morgenmødet ledes af advokat Asger Janfelt og advokatfuldmægtig Mikael Skiffard.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 16. november 2017.


Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.