Nyheder om planlægning, solceller og vindmøller

Morgenmøde den 22. maj 2019 kl. 09:00 – 12:00

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om nyheder inden for planlovens områder med fokus på planlægning for solceller og vindmøller.

Planlægning for solceller og vindmøller foregår oftest i tæt dialog med bygherre, men stiller også store krav til kommunens borgerinddragelse og varetagelsen af miljøhensyn. På morgenmødet ser vi på, hvordan planlægning for solceller og vindmøller koordineres og tilrettelægges i praksis. Vi gennemgår desuden de nyligt udsendte vejledninger til miljøvurderingsloven og opfølgningen på ekspropriationsudvalgets anbefalinger om øget retssikkerhed for borgerne i forbindelse med ekspropriation. Herudover ser vi selvfølgelig også på seneste praksis fra domstolene og Planklagenævnet.

På mødet forventer vi, at følgende emner vil blive behandlet:

  • Planlægning for solceller og vindmøller
  • Ny vejledninger om VVM og strategiske miljøvurderinger efter miljøvurderingsloven
  • Ændringer i planloven om øget retssikkerhed for borgerne i forbindelse med ekspropriation
  • Seneste retspraksis samt praksis fra Planklagenævnet, bl.a. om varetagelse af trafiksikkerhedshensyn i lokalplanlægningen

Mødet henvender sig primært til kommunale sagsbehandlere og planlæggere, som behandler sager inden for planloven. Alle er dog velkomne.

Deltagerne er velkomne til forud for morgenmødet at komme med forslag til yderligere emner, som vi i givet fald vil forsøge at indpasse.

Det er gratis at deltage i morgenmødet, som finder sted på adressen:

Musikhuset Aarhus
Thomas Jensens Allé
8000 Aarhus C

Lokale: Greenroom

Læs mere om parkering her.

Undervisere

Advokat Christian Halskov Sauer, advokat Thomas Bjørn Roldskov, advokat Asger Janfelt og og advokatfuldmægtig Mikael Skiffard Noesgaard Sørensen.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 15. maj 2019.


Ved tilmelding accepteres det samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af invitationer til lignende morgenmøder m.v.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.