Nyheder om planlægning

Morgenmøde den 8. marts 2018 kl. 9:00-12:00

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om nyheder inden for planlovens områder.

Vi følger op på moderniseringen af planloven. Denne gang vil det blandt andet handle om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen. Vi går også lidt mere i dybden med det nyligt fremsatte lovforslag om forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan, som vi omtalte kort på sidste morgenmøde. Endelig ser vi selvfølgelig på seneste praksis fra domstolene og Planklagenævnet samt – hvis der er nyt herom – på status for den aktuelle miljøvurdering af vindmøllebekendtgørelsen.

På mødet forventer vi, at følgende emner vil blive behandlet:

  • Produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen
  • Nyt lovforslag om forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan
  • Status for miljøvurdering af vindmøllebekendtgørelsen
  • Seneste praksis fra Planklagenævnet
  • Nyt om praksis vedrørende planloven fra Planklagenævnet

Mødet henvender sig primært til kommunale sagsbehandlere og planlæggere, som behandler sager inden for planloven. Alle er dog velkomne.

Deltagerne er velkomne til forud for morgenmødet at komme med forslag til yderligere emner, som vi i givet fald vil forsøge at indpasse.

Det er gratis at deltage i morgenmødet, som finder sted på adressen:

Advokatfirmaet Energi & Miljø*
Åboulevarden 49C, 4. sal
8000 Aarhus C

*ved over 20 tilmeldinger afholdes morgenmødet på Aarhus Teater.

Undervisere

Morgenmødet ledes af advokat Pernille Aagaard Truelsen og advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 1. marts 2018.


Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.