Nye krav til kommunal BNBO indsats

Kursus den 28. november 2019 hos Ferskvandscentret, Silkeborg

Der er øget fokus på beskyttelsen af vores grundvandsressource og der stilles derfor krav om en specifik kommunal BNBO indsats inden 2022.

Er du som sagsbehandler i tvivl om, hvad der kræves af dig i den forbindelse? Så er dette kursus for dig.

Vi giver dig et overblik over både gældende og kommende regelkompleks og vi gennemgår klagenævns- og retspraksis, der har fokus på samspillet mellem kommune, vandselskab og grundejer vedrørende fastlæggelsen af BNBO inden 2022. En indsats som staten vil følge op på og overtage efter 2022, hvis kommunerne ikke formår at gennemføre den.

I klagenævnenes praksis er der også generelt åbnet op for, at der kan pålægges restriktioner på anvendelsen af landbrugsjord af hensyn til grundvandets beskyttelse.

Vandselskaberne får tillige bedre mulighed for at indregne omkostninger til BNBO indsatsen i indtægtsrammerne.

Kom og bliv klogere på denne store opgave, der både involverer kommune, forsyning og grundejere.

Målgruppe: Medarbejdere i kommuner, vandselskaber, rådgivere og andre som har interesse i BNBO

Undervisere: Advokat Pernille Aagaard Truelsen og advokat Peter Nymann

Tilmelding

Du kan tilmelde dig HER senest den 29. oktober 2019

Ved tilmelding accepteres det samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af invitationer til lignende morgenmøder m.v.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.