Kommunale lånegarantier og kommunalfuldmagtsreglerne – update

COK, Odense den 28. august 2019 kl. 08:30 – 16:00

Bliv opdateret på seneste nyt om kommunale lånegarantier.

Du bliver opdateret om den seneste udvikling inden for to højaktuelle emner med stor betydning for kommunernes økonomi og handlemuligheder på forsyningsområdet og erhvervsområdet generelt.

Kommunale lånegarantier giver ikke kun anledning til spørgsmål i tilsynspraksis, men også i lovgivningsarbejdet, hvor Kommunekredit senest har rejst spørgsmål i forbindelse med stoppet for nye pålæg af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Vi kommer ind på de krav og forholdsregler, som nyere praksis giver anledning til.

Regeringen har efter længere tids tilløb nu sendt et lovforslag i høring om kommunal og regional erhvervsvirksomhed. Hermed lovfæstes de uskrevne kommunalfuldmagtsregler mv. om erhvervsvirksomhed. Hertil kommer et separat lovforslag prissætning af kommuners og regioners erhvervsaktiviteter mv.

Vi sætter fokus på den nye regulering af kommunal erhvervsvirksomhed anno 2019. Endvidere vil følgende emner blive behandlet:

  • Nyeste kommunal tilsynspraksis, herunder angående statsstøtte
  • Seneste praksis fra EU-domstolen og Kommissionen med betydning for danske kommunale forhold
  • Nyt om kommunal garantistillelse, herunder status for regeringens kommende analyse af kommunalgarantistillelse inden for forsyningssektorerne

Undervisere

Advokat Pernille Aagaard Truelsen og advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.