Juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet

Morgenmøde den 7. november 2017 kl. 9:00-13:00 i Ballerup

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet.

På mødet forventer vi, at følgende emner vil blive behandlet:

  • Ekspropriation til spildevandsanlæg: gennemgang af muligheder og regler for ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg, herunder med fokus på kommunens og spildevandsselskabets rolle og grundejernes muligheder for skattefrihed for afståelsessummen.
  • Spildevandsplanlægning for kloakeringsområder: Betingelser og vilkår for kommunernes spildevandsplanlægning for kloakering og betydningen heraf for spildevandsselskabernes forsyningspligt i forbindelse med udmøntningen af spildevandsplanen i praksis.
  • Erstatningsansvar efter miljøerstatningsloven for tilsidesættelse af vilkår i en tilslutningstilladelse: Højesterets afgørelse af 17. maj 2017, hvor et fjernvarmeværk blev idømt et erstatningsansvar for udledning af cadmium til et spildevandsselskabs kloak.
  • Øvrige nyheder: øvrige relevante juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet.

Mødet henvender sig primært til medarbejdere i vandselskaber og kommuner. Alle er dog velkomne.

Det er gratis at deltage i morgenmødet, som finder sted på adressen:

Ballerup Kommune
Hold-An Vej 7
2750 Ballerup

Undervisere

Morgenmødet ledes af advokat Pernille Aagaard Truelsen og advokat Peter Nymann.

 

 

Programmet opdateres på et senere tidspunkt.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig senest den 31. oktober 2017 ved mail til Iben Nøhr Bertelsen, ibbe@balk.dk.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.