Juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet

Morgenmøde den 9. november 2017 kl. 9:00-12:00

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet.

På mødet forventer vi, at følgende emner vil blive behandlet:

  • Ekspropriation til spildevandsanlæg: gennemgang af muligheder og regler for ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg, herunder med fokus på kommunens og spildevandsselskabets rolle og grundejernes muligheder for skattefrihed for afståelsessummen.
  • Spildevandsplanlægning for kloakeringsområder: Betingelser og vilkår for kommunernes spildevandsplanlægning for kloakering og betydningen heraf for spildevandsselskabernes forsyningspligt i forbindelse med udmøntningen af spildevandsplanen i praksis.
  • Erstatningsansvar efter miljøerstatningsloven for tilsidesættelse af vilkår i en tilslutningstilladelse: Højesterets afgørelse af 17. maj 2017, hvor et fjernvarmeværk blev idømt et erstatningsansvar for udledning af cadmium til et spildevandsselskabs kloak.
  • Øvrige nyheder: øvrige relevante juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet.

Mødet henvender sig primært til medarbejdere i vandselskaber og kommuner. Alle er dog velkomne.

Det er gratis at deltage i morgenmødet, som finder sted på adressen:

Aarhus Teater
Teatergaden
8000 Aarhus C

Undervisere

Morgenmødet ledes af advokat Pernille Aagaard Truelsen, advokat Peter Nymann og advokat Kasper Martin.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.