Juridiske og økonomiske forhold for det energiproducerende renseanlæg

Ferskvandscentret, den 17. april 2018

Målet med kurset er at bidrage til, at vandselskaberne kan udvikle en forretningsmodel for energiproduktion, hvor der tages højde for såvel tilskud, afgiftsmæssige og skattemæssige forhold som konsekvenser for vandselskabets prisloft og takster. Vi har fokus på de retlige og økonomiske muligheder, der er for vandselskabers deltagelse i energiproduktionen.
Energiproduktion på renseanlæg er et nyt forretningsområde for mange vandselskaber. Vandselskaber har mulighed for at få tilskud til såvel anlæg som drift af energiproduktionsanlæg. Vandselskaberne kan også anvende nettomålerordningen og dermed spare PSO-afgiften af eget elforbrug. Vandselskabet kan også sælge eventuelle realiserede energibesparelser i forbindelse med energiproduktionen. Vandselskabet kan imidlertid ikke frit deltage i energiproduktion, men skal holde sig inden for de organisatoriske og økonomiske rammer, der er faststat i lovgivningen.

Undervisere

Advokat Peter Nymann og advokat Kasper Martin, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.