Juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet

Morgenmøde den 12. april 2018 kl. 09:00-12:00

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet.

På mødet forventer vi, at følgende emner vil blive behandlet:

  • Grundvandsbeskyttelse og dyrkningsrestriktioner: Siden sidst er der kommet både ny lovgivning og praksis på området om grundvandsbeskyttelse, dyrkningsrestriktioner m.v. Vi samler op og tager en drøftelse om mulighederne for at tilrettelægge en mere hensigtsmæssig beskyttelse fremadrettet.
  • Vandløbsloven og spildevandsselskaber: I praksis kan det være vanskeligt at afgøre, om et anlæg er et vandløb eller spildevandsteknisk anlæg. Vi sætter fokus på praksis herom, samt om og i hvilke tilfælde spildevandsselskaber kan deltage i vandløbsvedligeholdelse.
  • Økonomisk regulering: Vi gennemgår nye regler og praksis vedrørende den økonomiske regulering af vandsektoren.
  • Overtagelse af anlæg: Vi kigger nærmere på regler og forudsætninger for spildevandsselskabers overtagelse af forskellige typer af anlæg, herunder private spildevandsanlæg, vandløb, drænledninger og vejafvandingsanlæg.
  • Øvrige nyheder: øvrige, relevante juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet.

Mødet henvender sig primært til medarbejdere i vandselskaber og kommuner. Alle er dog velkomne.

Det er gratis at deltage i morgenmødet, som finder sted på adressen:

Aarhus Teater
Teatergaden
8000 Aarhus C

Undervisere

Morgenmødet ledes af advokat Pernille Aagaard Truelsen, advokat Peter Nymann og advokat Kasper Martin.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 5. april 2018.


Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.