Juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet

Morgenmøde den 21. marts 2018 kl. 09:30-13:30 i Ballerup

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet i Ballerup.

På mødet forventer vi, at følgende emner vil blive behandlet*:

  • Spildevandsrensning i det åbne land: Vi går i dybden med nyeste praksis – ikke mindst ”Roskilde-dommen” – og kigger på betingelser og forudsætninger for at meddele påbud.
  • Grundvandsbeskyttelse i vid forstand: Siden sidst er der kommet både ny lovgivning og praksis på området om grundvandsbeskyttelse, dyrkningsrestriktioner m.v. Vi samler op og tager en drøftelse om kommunernes rolle.
  • Skybrud: Vi kigger på muligheder og begrænsninger i forhold til håndtering af klimasikring og skybrudsvand.
  • Øvrige nyheder: øvrige, relevante juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet.

*Programmet opdateres på et senere tidspunkt.

Mødet henvender sig primært til medarbejdere i vandselskaber og kommuner. Alle er dog velkomne.

Det er gratis at deltage i morgenmødet, som finder sted på adressen:

Ballerup Kommune
Hold-An Vej 7
2750 Ballerup

Undervisere

Morgenmødet ledes af advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 14. marts 2018 ved mail til Iben Nøhr Bertelsen, ibbe@balk.dk.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.