Juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet

Morgenmøde den 20. november 2019 kl. 09:00 – 12:00 i Aarhus

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet.

På mødet forventer vi, at følgende emner vil blive behandlet:

  • Tilslutningsrettigheder mv.: Vi kigger på udfordringerne ved kloakering af byggemodninger, byfornyelsesprojekter og lignende. Her sætter vi fokus på de generelle snitflader mellem kommunen og spildevandsselskabet, men vi forsøger også at inddrage konkrete cases om fx placering af ledninger og bassinanlæg og problemstillinger i forhold til miljøbeskyttelsesloven.
  • Ejendomsbegrebet: Vi ser nærmere på teori og praksis i forhold til anvendelsen af ejendomsbegrebet i miljøbeskyttelsesloven og betalingsloven – og forudsætningerne i ejendomsbegrebet i forhold til eksempelvis reguleringen af forsyningspligt og fastsættelse af bidrag.
  • Opfølgning på ny politisk aftale om vandsektoren: Vi følger op på den politiske aftale Justeret økonomisk regulering af vandsektoren af 22. november 2018 – og venter med spænding på ny lovgivning til aftalens udmøntning.
  • Øvrige nyheder: øvrige, relevante juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet.

Mødet henvender sig primært til medarbejdere i vandselskaber og kommuner. Alle er dog velkomne.

Det er gratis at deltage i morgenmødet, som finder sted på adressen:

Aarhus Teater
Teatergaden
8000 Aarhus C

 

Undervisere
Advokat Pernille Aagaard Truelsen, advokat Peter Nymann og advokat Kasper Martin

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 12. november 2019.


Ved tilmelding accepteres det samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af invitationer til lignende morgenmøder m.v.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.