Juridiske nyheder på vand- og spildevand

Morgenmøde den 6. november 2019 kl. 09:30 – 14:30 i Ballerup

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet.

På mødet forventer vi, at følgende emner vil blive behandlet*:

  • Tilslutningsrettigheder mv.: Vi kigger på udfordringerne ved kloakering af byggemodninger, byfornyelsesprojekter og lignende. Her sætter vi fokus på de generelle snitflader mellem kommunen og spildevandsselskabet, men vi forsøger også at inddrage konkrete cases om fx placering af ledninger og bassinanlæg og problemstillinger i forhold til miljøbeskyttelsesloven. 
  • Ejendomsbegrebet: Vi ser nærmere på teori og praksis i forhold til anvendelsen af ejendomsbegrebet i miljøbeskyttelsesloven og betalingsloven – og forudsætningerne i ejendomsbegrebet i forhold til eksempelvis reguleringen af forsyningspligt og fastsættelse af bidrag. 
  • Opfølgning på retssagerne om forbedret spildevandsrensning: Vi samler op på retspraksis om påbud om forbedret spildevandsrensning i lyset af ”Roskilde-sagen”. 
  • Øvrige nyheder: Øvrige, relevante juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet, herunder status for implementeringen af den politiske aftale fra den 22. november 2018 om justeret økonomisk regulering af vandsektoren.

Eventuelle forslag til øvrige programpunkter modtages gerne på forhånd.

Mødet henvender sig primært til medarbejdere i vandselskaber og kommuner. Alle er dog velkomne.

Det er gratis at deltage i morgenmødet, som finder sted hos:

Ballerup Kommune
Hold-An Vej 7
2750 Ballerup

Undervisere
Advokat Peter Nymann og advokat Kasper Martin.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig HER senest den 29. oktober 2019

Ved tilmelding accepteres det samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af invitationer til lignende morgenmøder m.v.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.